تشخیص ریزش مو

قبل از تشخیص ، پزشک احتمالاً یک معاینه بدنی از شما به عمل می آورد و از رژیم شما ، برنامه مراقبت از مو و سابقه پزشکی و خانوادگی شما می پرسد. ممکن است تست هایی مانند موارد زیر را نیز داشته باشید:
آزمایش خون. ممکن است به کشف شرایط پزشکی کمک کند که می تواند باعث ریزش مو شود.
تست کشیدن موها : پزشک شما به آرامی چندین ده تار مو را می کشد تا ببینید چه تعداد از آنها خارج می شود. این به تعیین مرحله روند ریزش کمک می کند.
بیوپسی پوست سر: پزشک شما نمونه هایی را از روی پوست یا از چند موی جدا شده از پوست سر می تراشد تا ریشه های مو را زیر میکروسکوپ بررسی کند که می تواند در تعیین اینکه آیا عفونت باعث ریزش مو شده است یا خیر.
میکروسکوپ نوری. پزشک شما از ابزار خاصی برای بررسی موهای برش خورده در قاعده آنها استفاده می کند. مطالعه میکروسکوپی به کشف اختلالات احتمالی ساقه مو کمک می کند.

فهرست