کلینیک زیبایی پوست و بدن ایده آل

دکتر عسگری بیش از 17 سال پیش به سمت زیبایی شناسی پزشکی حرکت کردو با چشمی تیزبین و با اشتیاق فوق العاده ای آموزش خود را با بهترین جراحان پوست…
فهرست